Women at work

Werkende vrouwen onder de loep

Nederlandse vrouwen nemen internationaal gezien een bijzondere plek in op de arbeidsmarkt: ze hebben weliswaar vaak een baan, maar werken daarin relatief weinig uren. Dat heeft direct zijn weerslag in het aantal vrouwen dat topposities bekleedt. De afkeer van voltijdbanen onder Nederlandse vrouwen heeft ook gevolgen voor hun economische zelfstandigheid. Het is dus van belang om de arbeidsmarktpositie van vrouwen nauwlettend te volgen.

De RaboResearch Special o.l.v. Barbara Baarsma kijkt vijftien jaar terug om te zien of die positie verbetert.
13 augustus 2018