Berichten

Jet BussemakerStudio 38-C

“Pak uit dat geschenk!”

/
Ik was blij met de titel van het advies van de Raad voor de gezondheidszorg en Samenleving: ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’. Het rapport bevestigt wat ik al sinds het begin van mijn reis beweer: we kregen in de afgelopen eeuw een levensfase cadeau. We worden ouder en blijven bovendien langer gezond. Hierdoor hebben we na onze pensionering nog een flink aantal jaren voor ons die we naar eigen wens kunnen invullen. “Pak uit dat geschenk!” zegt de voorzitter van die Raad. En dat zegt ze zowel tegen de ouderen zelf, als tegen maatschappelijke organisaties en bedrijven. “Benut en deel die levenservaring en wijsheid.” Via Zoom interviewde ik Jet Bussemaker, net als ik geboren in 1961

De derde levensfase

In het advies De derde levensfase, het geschenk van de eeuw geeft de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving aan dat de waarde van de derde levensfase in het huidige maatschappelijke debat en in beleid, regelgeving en arrangementen te weinig aandacht krijgt.