Berichten

Woman at work

Nederlandse vrouwen nemen internationaal gezien een bijzondere plek in op de arbeidsmarkt: ze hebben weliswaar vaak een baan, maar werken daarin relatief weinig uren. Dat heeft direct zijn weerslag in het aantal vrouwen dat topposities bekleedt. De afkeer van voltijdbanen onder Nederlandse vrouwen heeft ook gevolgen voor hun economische zelfstandigheid.