Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

Het doel van de voorlichtingscampagne Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid (die liep van 1989 tot en met 1992) was het stimuleren van emancipatie en arbeidsparticipatie onder meisjes en jonge vrouwen, en ze ervan bewust te maken dat zij in de toekomst niet meer zouden kunnen rekenen op de financiële voordelen van het kostwinnersmodel.

Vreneli Stadelmeijer heeft de slogan gekaapt en een Survival gids voor jonge ambitieuze vrouwen uitgebracht: Als je dan eenmaal  hebt nagedacht over studie en beroep, gaat het er ook nog om dat je jezelf stevig neerzet en zorgt dat je talenten niet onbenut blijven.